મુન્દ્રા મહેશ્વરી સમાજ સમૂહલગ્ન મહોત્સવ -૨૦૧૮

સમાજ ઉત્કર્ષ: મુન્દ્રા મધ્યે સર્વધર્મે સમૂહલગ્નસમિતિ દ્વારા આયોજિત સમુહલગ્નોત્સવ અંતર્ગત મહેશ્વરી સમાજ સમૂહલગ્ન મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સમુહલગ્ન

Read more

માતૈતરાઈ ધામ પર વાર્ષિક ધર્મયાત્રાનું આયોજન

સમાજ ઉત્કર્ષ: અંજાર તાલુકના વરસામેડી મધ્યે આવેલ પરમ પૂજ્યશ્રી માતૈદેવ સ્થાનક પર માતૈદેવ તપોભૂમિ ધામ સેવક સંઘ દ્વારા વાર્ષિકયાત્રા અંતર્ગત

Read more