લુણંગધામ ખાતે પ્રથમ સમૂહલગ્નનું આયોજન: ૧૪૪ નવદંપતીઓએ પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા.

લુણંગધામ ખાતે પ્રથમ સમૂહલગ્નનું આયોજન: ૧૪૪ નવદંપતીઓએ પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા.

સમાજ ઉત્કર્ષ: લુણંગધામ મધ્યે શ્રી અખિલ કચ્છ ગણેશ સેવક સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ દ્વારા લાભપાંચમનાં શુભદિન તા.૧૨નવેમ્બરનાં રોજ પ્રથમ સમૂહલગ્ન "કન્યા વણજ"નું આયોજન કરવામાં
Read More
મુન્દ્રા મધ્યે મહેશનગર ખાતે મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

મુન્દ્રા મધ્યે મહેશનગર ખાતે મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

સમાજ ઉત્કર્ષ: મુન્દ્રા મધ્યે મહેશનગર ખાતે અદાણી હોસ્પિટલ્સ (મુન્દ્રા) દ્વારા તારીખ ૨૧ જુલાઇનાં રોજ નિઃશુલ્ક મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું
Read More
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider