સોશિયલ મીડિયામાં રજૂ થયેલ વિચારમાં ભાવ ઉમેરાયો અને સમસ્ત ગુજરાત આયડી પરિવાર એક છત્ર નીચે એકઠું થયું.

સોશિયલ મીડિયામાં રજૂ થયેલ વિચારમાં ભાવ ઉમેરાયો અને સમસ્ત ગુજરાત આયડી પરિવાર એક છત્ર નીચે એકઠું થયું.

સમાજ ઉત્કર્ષ: આયડી પરિવારનું સંગઠન બને અને એકતા વધે તે હેતુસર સમસ્ત ગુજરાત આયડી પરિવાર દ્વારા માગસર સુદ આઠમ, તા.૦૪.૧૨.૨૦૧૯નાં
Read More
જગજીવનનગર (ગાંધીધામ) ખાતે માર્શલ આર્ટ તથા વિવિધ કલાસીસનું શુભારંભ કરવામાં આવ્યું.

જગજીવનનગર (ગાંધીધામ) ખાતે માર્શલ આર્ટ તથા વિવિધ કલાસીસનું શુભારંભ કરવામાં આવ્યું.

સમાજ ઉત્કર્ષ: ગાંધીધામ મધ્યે જગજીવનનગર મહેશ્વરી સમાજવાડી ખાતે તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૮નાં રોજ લક્ષ્ય એકેડેમી દ્વારા માર્શલ આર્ટ તથા વિવિધ કલાસીસનું શુભારંભ કરવામાં
Read More
Play
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider